Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia
Podstawowym zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń gwarantowanych osobom dorosłym w warunkach stacjonarnych, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Warunki przyjęcia

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego kierowane są osoby z następującymi schorzeniami:

 • neurologicznymi,
 • geriatrycznymi,
 • przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów,
 • po skomplikowanych złamaniach, urazach,
 • z trudno gojącymi się ranami, odleżynami.

Umieszczenie w naszej placówce odbywa się na podstawie złożonego wcześniej kompletu wymaganych dokumentów, które można pobrać z zakładki "Dokumenty i wnioski"

Świadczenia zdrowotne finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach kontraktu zawartego z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ. 

Informacja dotycząca trybu kierowania świadczeniobiorcy NFZ. 

Pacjent ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia  w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z zastrzeżeniem, że odpłatność nie może przewyższać 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

Pobyt w Zakładzie jest czasowy, uzależniony stanem zdrowia pacjenta.

Klauzula RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych (Wnioski o przyjęcie do placówki)

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  zpo.bydgoszcz@op.pl

  zegr

   

  poniedziałek, środa, czwartek 7-15
  wtorek 7-17
  piątek 7-13
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana