31-07-2020 Wznowienie odwiedzin

Piątek 31-07-2020

Informujemy, że od dnia 03.08.2020r. wznawiamy odwiedziny pacjentów. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODWIEDZIN PACJENTÓW 

Osoby odwiedzające winny zgłaszać chęć odwiedzin pacjenta telefonicznie pod nr 52 340 23 01 wew. 26
Do każdego pacjenta możliwa jest 1 wizyta w tygodniu 1 odwiedzającego.
Wizyty umawiane będą na konkretny dzień (od poniedziałku do piątku) i  godzinę.
Czas wizyty wynosi maksymalnie 30 min.
Osoby odwiedzające mają obowiązek zastosowania się do procedur obowiązujących w ZPO.
Osoby odwiedzające każdorazowo otrzymują pakiet ochronny (fartuch, maseczka, czepek, rękawiczki), które po zakończonej wizycie podlegają zwrotowi celem utylizacji
Koszty pakietu ponosi pacjent a jego wysokość uzależniona jest od ceny zakupu.
Odwiedzający wchodzący na teren placówki  winni poddać się procedurze mierzenia temperatury oraz odnotowania tego faktu  na załączonych drukach, zgodnie zarządzenie dyrektora nr 6/20 z dnia 30 marca 2020
W trakcie odwiedzin odbywających się w sali chorych / werandzie/ ogrodzie należy zachować wszelkie środki ostrożności poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy osobami  wynoszący od 1,5-2 m.
Prosimy  o wstrzymanie się od wszelkich   form czułości związanych bezpośrednio z dotykiem tj. przytulania, całowania, dotykania ze względów epidemiologicznych.
Osoby odwiedzające obowiązkowo  powinny wypełnić ankietę – wywiad epidemiologiczny.
Wszystkie odwiedziny winny być odnotowane w załączonym zeszycie z uwzględnieniem  daty, czasu, ilości osób odwiedzających. Odpowiedzialność za poprawne prowadzenie spisu ponosi pielęgniarka dyżurna.

Kontakt

ul. Smukalska 251,
85-485 Bydgoszcz 
telefon tel. 52 340 23 01

Sekretariat:

zpo.bydgoszcz@op.pl

zegr

 

pon., śr., czw., pt. 8-13
wt. 8-16
 

 

 Znajdź nas na Facebook'u!

NIP: 9671337547
REGON: 340853073

Zgoda jest wymagana