Odwiedziny w ZPO

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są osobom upoważnionym w godzinach pracy przez dyrektora zakładu lub lekarza dyżurującego.

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta personel zakładu kontaktuje się z rodziną pacjenta (osobami upoważnionymi). 

Informujemy, że od dnia 01.06.2022r. wznawiamy odwiedziny pacjentów zgodnie nowymi zasadami. Odwiedziny pacjentów będą odbywały się bez wcześniejszego umawiania w godzinach 8-16:30.

Informujemy, że od dnia 01.03.2022r. wznawiamy odwiedziny pacjentów. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

Odwiedziny pacjentów w ZPO

Zasady odwiedzin pacjentów:

1. Jednoczasowo w Zakładzie może przebywać osoba odwiedzająca pacjenta wyposażona w środki ochrony indywidulanej: maseczkę, fartuch i rękawiczki.

  1. Środki ochrony indywidulanej będące własnością osoby odwiedzającej muszą być fabrycznie zapakowane i otwierane przy pracowniku ZPO.
  2. Istnieje możliwość otrzymania całego pakietu środków ochrony indywidualnej- w zamian osoby odwiedzające otrzymują „cegiełkę”, a dokonana wpłata przeznaczona jest na cele fundacji Pro Omnis i dedykowana jest naszym Chorym Seniorom.  

2. Przed wejściem do ZPO obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk, pomiaru temperatury oraz
dokonaniu wpisu uzyskanych parametrów wraz datą i godziną odwiedzin w specjalnie przeznaczonym zeszycie (zgodnie zarządzeniem Dyrektora nr 6/20 z dnia 30 marca 2020).

3. Osoby odwiedzające obowiązkowo powinny być ZDROWE. Wszystkie odwiedziny winny być odnotowane w załączonym zeszycie z uwzględnieniem  daty, czasu, ilości osób odwiedzających. Odpowiedzialność za poprawne prowadzenie spisu ponosi pielęgniarka dyżurna.

4. W trakcie odwiedzin odbywających się w sali chorych / werandzie/ ogrodzie należy zachować wszelkie środki ostrożności oraz NIE ZDEJMOWAĆ MASECZKI OCHRONNEJ. 

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą. procedurą (kliknij). 

Pdf do pobrania. 

 

Kontakt

ul. Smukalska 251,
85-485 Bydgoszcz 
telefon tel. 52 340 23 01

Sekretariat:

zpo.bydgoszcz@op.pl

zegr

 

poniedziałek, środa, czwartek 7-15
wtorek 7-17
piątek 7-13
 

 

 Znajdź nas na Facebook'u!

NIP: 9671337547
REGON: 340853073

Zgoda jest wymagana