RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
PACJENTÓW
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bydgoszczy
Ul. Smukalska 251; 85-485 Bydgoszcz reprezentowany przez Dyrektora
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt c w zw. z art. 9 ust. 2 pkt h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem świadczenia opieki zdrowotnej
3. Obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.), niepodania danych osobowych uniemożliwia realizację świadczenia  zdrowotnego;
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Ustawie o świadczeniu opieki zdrowotnej.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do profilowania 
6. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
7. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest:
Arnold Paszta arnold.partner@gmail.com
 
Administrator Danych  
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Klauzula Informacyjna- Dla procesu Rekrutacji (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna- Wnioski o przyjęcie do placówki (kliknij tutaj aby otworzyć)  

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych w procesie zamówień publicznych (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna dotycząca portali społecznościowych (kliknij tutaj aby otworzyć)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych w celach finansowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bydgoszczy
Ul. Smukalska 251; 85-485 Bydgoszcz
reprezentowany przez Dyrektora.

Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy i wystawienia faktury.

 

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  zpo.bydgoszcz@op.pl

  zegr

   

  pon., śr., czw., pt. 8-13
  wt. 8-16
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana